Aleph logo ZIH
Aleph logo Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc | | |
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | English version
 
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |       |       
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Filtr  |    

Wyniki dla Sygnatura= "Rkps"; sortowanie wg rok, autor
Opcje sortowania: autor, rokautor, rok rok, autorrok, autorautor, tytułtytuł, roktytuł, rokrok, tytułsygn. rok
Rekordy 1 - 10 z 1084 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 10000)

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Kolekcja Sygnatura Miejsce w czytelni
1
Reggio, Isacco Samuel ‫ ילקוט יש"ר. א’ ‬ XIX^ Rękopisy Rkps 4
Mf 1
2
Mirski, Michał Jefte : motyw biblijny w 2 aktach (8 odsłonach). ---- Rękopisy Rkps 1577

3

Odpisy 2 dokumentów z Archiwum Gminy Synagogalnej we Wrocławiu. ---- Rękopisy Rkps 1489

4
Mańkowski, Chaim List. 1942 Rękopisy Rkps 1409

5
Landsberger, Ulryk Historia Żydów : (od Abrahama do czasów najnowszych). ---- Rękopisy Rkps 1538

6

Anlage Bogen Nr 7. ---- Rękopisy Rkps 1279

7
Horowitz, Yehoshua ‫ פירושי הריב"א והריב"ם למסכת יבמות. ‬ 1937 Rękopisy Rkps 613

8

Spis imienny uczestniczek chóru. 1937 Rękopisy Rkps 1280

9
Schneidmann, Jonas Pirke d’Rabbi Elieser und die Geonim. ---- Rękopisy Rkps 79 b

10
Schneidmann, Jonas ‫ דברי הגאונים. ח’ 1, ביורה דעה ‬ ---- Rękopisy Rkps 79 a

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:
Wybierz bazę: